prozilla 2.0.4 64 bit centos 5imde derlenmeyi red ediyor.

prozilla 2.0.4 64 bit centos 5 imde derlenmeyi red ediyor.

Red ederkende bu hatayi veriyor:

error: download_win.h:55: error: extra qualification ‘DL_Window::’ on member ‘print_status’

Derlensin diye

prozilla-2.0.4/src/download_win.h

dosyasini acip

55 ci satirdaki

void DL_Window:: print_status(download_t * download, int quiet_mode); satirini silip

yerine

void print_status(download_t * download, int quiet_mode);

yaziyoruz. Sorun halloluyor 🙂

Prozilla her eve lazim..

Bir yanıt yazın