LVM ile Disk Birleştirme

alintidir. orjinal adresi: http://ipucu.enderunix.org/view.php?id=605&lang=tr

LVM OLUŞTURMA

Örnek1:

sistemde 100GB /dev/sdb 150GB /dev/sdc şeklinde tanımlı olan iki
diskten 250GBlik LVM oluşturalım.

1. pvcreate /dev/sdb (diskleri fiziksel olarak sisteme tanımladık.)

2. pvcreate /dev/sdc (diskleri fiziksel olarak sisteme tanımladık.)

3. vgcreate vg0 /dev/sdb /dev/sdc (vg0 isminde volume grup oluşturduk.)

4. lvcreate -L150GB vg0 (logical drieve oluşturduk.)

5. vgdisplay (oluşan logical drive’ı kontrol ediyoruz
ve /dev/vg0/lvol0 şeklinde oluşan logical drive’ı görüyoruz.)

6. mkfs.ext3 /dev/vg0/lvol0 (format atıyoruz. istediğiniz dosya sistemini kullanabilirsiniz.)

7. mkdir /mydisk (diski bağlamak için bir dizin oluşturuyoruz.)

8. mount /dev/vg0/lvol0 /mydisk (diski buraya bağlıyoruz.)

Örnek2:

şimdi vg0 grubuna sistemde tanımlı olan 250GBlik /dev/sdd diskini ekleyelim ve bu diskin
120 GBlik kısmını lvol0 logic driverine ekleyelim ve yeni alanı mount edelim.

(Dikkat : bu işlem sırasında lvol0’In içindeki bilgiler doğal olarak kaybolur.)

1. umount /mydisk (/dev/vg0/lvol0 çözüyoruz.)

2. fdisk ile /dev/sdd diskinin 120GBlik kısmını /dev/sdd1 yapıyoruz.

3. pvcreate /dev/sdd1

4. vgextend vg0 /dev/sdd1 (vg0 grubuna /dev/sdd1’i ekliyoruz.)

5. lvextend -L+120GB /dev/vg0/lvol0 /dev/sdd1 (lvol0 isimli logical drivera sdd1’i ekliyoruz.)

6. mkfs.ext3 /dev/vg0/lvol0

7. mkdir /mydisk (diski bağlamak için bir dizin oluşturuyoruz.)

8. mount /dev/vg0/lvol0 /mydisk (diski buraya bağlıyoruz.)

Örnek3:

Allah muhafaza Üstünde LVM kurulu yukarıdaki sistemin göçtüğünü (işletim sisteminden kastediyorum.) düşünelim.
Şimdi vg0 isimli disk gurubunu lvm kurulu olan başka bir bilgisayara tanıtalım.

1. İlk önce sistemi göçen bilgisayardaki /etc/lvm/backup/vg0 isimli yaptığımız tanımlamaların
kayıtlı olduğu dosyayı bi yere kaydedelim.

2. Göçen bilgisayarı kapatıp diskleri üstünden sökelim ve üzerine ismini yazalım. (örneğin : sdb)

3. Bu diskleri çalışan bir linux makinaya takalım. (Dİkkat diskin ismi yeni makinada hangi porta takarsanız onun adını alır.)

Bu makinada tek bir ide disk olduğunu düşünürsek diskin adı hda olur.

Bu makinada serial ata portu olduğunu varsayarak port1’e sdb etiketli diski, port2 ye sdc etiketli diski, port3’e
sdd etiketli diski takarsak :

Eski Makinada Yeni makinda

sdb sda
sdc sdb
sdd sdc

şeklini alır.

4. Daha önce kaydettiğimiz dosyadaki bilgilere göre yeni düzeni uyarlıyoruz.

5. Şimdi ilk iki örnekte oluşturulan vg0 isimli grubu tekrar oluşturalım.

pvcreate /dev/sda
pvcreate /dev/sdb
pvcreate /dev/sdc1

vgcreate vg0 /dev/sda /dev/sdb /dev/sdc1
lvcreate -L270GB vg0

6. Artık eski sistemdeki grubu yeni sistemde tanımlamış olduk.

7. mkdir /myoldgrup (grubu bağlıyacağımız bir dizin oluşturuyoruz.)

8. mount /dev/vg0/lvol0 /myoldgrup (logic sürücümüzü bu dizine bağlıyoruz.)

İşlem tamam! Hayırlı olsun. Sisteminizdeki verilerinizi kurtardınız. Bakın bakalım dosyalar yerindemi :))

KOMUTLAR VE AÇIKLAMALARI :

pvcreate : Sisteme diski veya bölümü fiziksel olarak tanıtır. (fdiskten sonra genellikle kullanılır.)

Örn: pvcreate /dev/sdb1

pvdisplay : Fiziksel tanımlı diskleri ve bölümleri ekrana listeler.

Örn: pvdisplay

pvremove : Fiziksel tanımlı diskin veya bölümün tanımını iptal eder.

Örn: pvremove /dev/sdb1

Volume Grup Komutları

vgcreate : Volume Grubu oluşuturur.

Örn: vgcreate vg0 /dev/sdb1 /dev/sdb2

vgextend : Volume Grubuna disk veya bölüm ekler.

Örn : vgextend vg0 /dev/sdc
Örn : vgextend vg0 /dev/sdb1

vgreduce : Volume Grubundan disk veya bölüm çıkartır.

Örn : vgreduce vg0 /dev/sdc
Örn : vgreduce vg0 /dev/sdb1

vgremove : Volume Grubununu kaldırır.

Örn : vgreduce vg0

vgdisplay : Volume Grubunu listeler.

Örn : vgdisplay vg0

vgcfgbackup : Mevcut volume grubun ayarlarını bir dosyaya yedekler.

örn : vgcfgbackup vg0 (bu komuttan sonra ayarlar /etc/lvm/backup dizini altına yedeklenir.)

vgcfgrestore : Mevcut volume grubun ayarlarını dosyadan düzenler.

örn : vgcfgrestore vg0

Logical Volume Komutları

lvcreate : Tamınlı logical gurubundan disk alanı oluşturur.

Örnek : toplam 300GB disk alanına sahip vg0 isimli volume grubundan
bir adet 80 Gb, bir adet 55GB lik logic drive oluşturalım.

lvcreate -L80GB vg0 (Bu komuttan sonra /dev/vg0/lvol0 isimli 80Gblik logiv drive oluşur.)
lvcreate -L40GB vg0 (Bu komuttan sonra /dev/vg0/lvol1 isimli 40Gblik logiv drive oluşur.)

lvdisplay : logical driverleri ekrana listeler.

lvremove : logical driveri kaldırır.

Örnek : lvremove /dev/vg0/lvol0

lvreduce : tanımlı logical driverdan blok siler.

Örnek : lvreduce -L-10GB /dev/vg0/lvol0 (10GBlik alanı iptal eder.)

lvextend : tanımlı logical drivera blok ekler.

Örnek : lvextend -L+10GB /dev/vg0/lvol0 (10GBlik alan ekler.)

Diğer LVM Komutları

lvm : lvm komutlarını ekrana açıklamasıyla beraber listeler.

lvmdiskscan : Sistemdeki tüm diskleri listeler.

Not: LVM’nin diğer raid sistemlerine göre daha gelişmiş seçenekleri ve avantajları vardır.
Burada LVM özet olarak anlatılmıştır. Tabiki disk ile ilgili hangi program ve sistem
kullanılırsa kullanılsın;veri kaybını önlemek amacıyla dikkatli uygulama yapmak gereklidir.