bir video dosyamiz var ve biz bunu stream etmek istiyoruz ancak elimizdeki stream icin uygun degil , haydi mp4e cevirelim ve stream edelim. her durum ve sartta stream etmek guzel birseydir.

 ffmpeg -i Ralph.mkv -vcodec libx264 -crf 22 -preset:v veryfast -ac 2 -acodec aac -ab 128K -strict -2 output.mp4