OpenVZ shit!

Openvz icin bir iki komut.

vzlist -o ctid,laverage

node ustundeki containerlerin yuk durumunu listele

-------------------
vzlist -H -o veid,hostname,diskspace | awk '{ printf("%d\t%s\t%.2f GB\n", $1, $2, $3/(1024*1024))}'

node ustundeki aktif containlerin ne kadar disk kullandigini listele


vzlist -H -o veid,hostname,diskspace | awk '{ printf("%d\t%s\t%.2f GB\n", $1, $2, $3/(1024*1024))} {sum += $3} END {printf("Total disk usage: %.2f GB\n", sum/(1024*1024))}'

yukaridakine ek toplam kullanilan disk alaninida goster.